1. Javna prodaja - parcele - Konjski vrh, Podvolovljek, Primož pri Ljubnem, Sp. Rečica in Pusto polje

Posest | Kmetijsko zemljišče | Savinjska | Gornji Grad |
Neto površina: / Izklicna cena: /
Velikost: / Tip prodaje: Zviševanje izklicne cene
Leto izgradnje: 0 Šifra objave: 000353


Opis ponudbe1. JAVNA PRODAJA
z zviševanjem izklicne cene, zaradi prodaje premoženja stečajnega dolžnika ZKZ Mozirje z.o.o. v stečaju, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, objavljena za dne 28. 2. 2018 ob 10.00 uri, na naslovu Plinarniška ulica 4, Trnovlje pri Celju, 3000 Celje.

Opis premoženja, ki se prodaja:

Nepremičnine, gozdna zemljišča, ki se prodajajo v sklopih in so vsa v lasti dolžnika do 1/1 celote in sicer:

Sklop
K.O.
Zemljiška
parcela

ID znak
Povp.parcela
(m2)

Dejanska raba
gozd (m2)

1
Konjski Vrh
22
1010984
140
140

Zemljiška parcela je v zaraščanju in leži ob lokalni cesti. V bližini je zaselek Konjski Vrh.

Sklop
K.O.
Zemljiška
parcela

ID znak
Povp.parcela
(m2)

Dejanska raba
gozd (m2)

2
Podvolovljek
137
4107400
4.197
4.197
2
Podvolovljek
139
4945807
346.775
343.307
2
Podvolovljek
140
4945808
97.833
97.833
2
Podvolovljek
141
411457
1.762
1.762
2
Podvolovljek
142
2258558
5.237
5.237
2
Podvolovljek
*90
4441930
50
50
2
Podvolovljek
*97/2
5281297
36
36

Do gozdnih zemljišč vodi cesta iz Luč, ki poteka po ledeniški dolini rečice Lučnice. Zemljiška parcela št. 137 se nahaja ob dovozni poti, vse ostale zemljiške parcele so sosednje.  Nadmorska višina je 650m in 950m, lega je mešana, nakloni do 30 stopinj. Spravilo je ročno in traktorsko, spravilna razdalja je v povprečju 75m.

 Sklop K.O. Zemljiška
parcela
 ID znak Povp.parcela
(m2)
 Dejanska raba
gozd (m2)
 3 Primož pri Ljubnem
 1057/1 5255930 26.056 18.734
 3 Primož pri Ljubnem
1062/5 3233303 276.071 66.257
3Primož pri Ljubnem 1102320674.7264.726
 3 Primož pri Ljubnem
 1103 4063224 529 529
 3 Primož pri Ljubnem
 1104 2551425 1.557 1.557
 3 Primož pri Ljubnem
 1105 1375342 21.055 21.055
 3 Primož pri Ljubnem
 1106 2551426 97 97
 3 Primož pri Ljubnem
 1107 1878386 76 76
 3 Primož pri Ljubnem
 1108 1542957 143.387 141.703
 3 Primož pri Ljubnem
 1110 1375343 633 633
 3 Primož pri Ljubnem
 1111 5070200 9.008 8.738
 3 Primož pri Ljubnem
 1112 3726718 58 58
 3 Primož pri Ljubnem
 1114 3559039 1.394 153
 3 Primož pri Ljubnem
 1115 4901934 403 403
 3 Primož pri Ljubnem
 1117 2046299 1.507 1.507
 3 Primož pri Ljubnem
 1118 200355 1.788 1.788
 3 Primož pri Ljubnem
 1119 1039572 457 457
 3 Primož pri Ljubnem
 1120 1207996 320 320
 3 Primož pri Ljubnem
 1121 1039573 5.960 5.960
 3 Primož pri Ljubnem
 1123 200356 860 860
 3 Primož pri Ljubnem
 1124 1207997 3.460 3.460
 3 Primož pri Ljubnem
 1125 3558926 69.336 69.336
 3 Primož pri Ljubnem
 1126 5070087 3.694 3.694
 3 Primož pri Ljubnem
 1127 703538 12.509 12.509
 3 Primož pri Ljubnem
 1128 4230614 11.898 11.898
 3 Primož pri Ljubnem
 1129/1 3222950 5.219 5.219
 3 Primož pri Ljubnem
 1129/2 200357 3.633 3.633
 3 Primož pri Ljubnem
*186/0
 5237248 43 43
 3 Primož pri Ljubnem
 187/0 367788 507 507

Do zemljiških parcel vodi cesta iz Ljubnega ob Savinji v smeri Sv. Miklavža. Matična kamenina je tuf, mestoma apnenec. Nakloni so do 28 stopinj, nadmorska višina je med 950 m in 1330 m. Spravilo je kombinirano, ročno in traktorsko.

Sklop
K.O.
Zemljiška
parcela

ID znak
Povp.parcela
(m2)

Dejanska raba
gozd (m2)

4
Sp. Rečica
456/2
4235990
455
455
4
Sp. Rečica
459/2
4738329
132
132
4
Sp. Rečica
459/3
4738330
50
50

Vse tri zemljiške parcele so dislocirane, poldogovate in ozke, v prostoru težko določljive. Parcele so brez lesne zaloge.

Sklop
K.O.
Zemljiška
parcela

ID znak
Povp.parcela
(m2)

Dejanska raba
gozd (m2)

5
Pusto polje
649/2
2939597
39
39

Nekaj kilometrov iz Nazarij leži ozka gozdna parcela, ki je brez lesne zaloge.

Izklicna cena in varščina sta za posamezni sklop določeni v tabeli spodaj. Izklicna cena se poveča za davke in dajatve ter stroške, vezane s prodajo in prenosom lastništva. Kupec je prav tako zavezan plačati znesek stroška sestave pogodbe po tarifi kot izhaja iz tabele.

Sklop
Izklicna cena v EUR (neto)
Varščina v EUR
Strošek pogodbe v EUR (neto)
1
76,00
7,60
27,54
2
373.825,00
37.382,00
550,80
3
353.236,00
35.323,60
550,80
4
231,82
23,18
27,54
5
15,00
1,50
27,54

Nepremičnine se prodajajo v ločenih sklopih. V primeru, da želite sodelovati pri draženju vseh sklopov, je potrebno vplačati 5 varščin.

Najmanj en (1) delovni dan pred javno dražbo mora vsak ponudnik vplačati varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika št.: SI56 0510 0801 5055 168 odprt pri Abanki d.d. s pripisom namena nakazila: »Varščina za sklop 1 / sklop 2 / sklop 3 / sklop 4 / sklop 5«. V kolikor znesek varščine na dan javne dražbe še ni preknjižen v korist zgoraj navedenega računa stečajnega dolžnika, mora dražitelj izkazati, da je bil nalog za plačilo s strani njegove banke oz. organizacije za plačilni promet izvršen.

Dražitelji lahko na dražbi zvišujejo izklicno ceno za najmanjši znesek in sicer:
o Sklop 1 za znesek v višini 10,00 EUR,
o Sklop 2 za znesek v višini 10.000,00 EUR,
o Sklop 3 za znesek v višini 10.000,00 EUR,
o Sklop 4 za znesek v višini 20,00 EUR,
o Skop 5 za znesek v višini 5,00 EUR.

Podatek o novi javni prodaji trenutno ni na voljo.

Galerija slik

LokacijaHitri kontakt

Potrdi >  
Gorenjski sonček

Prodane vse stanovanjske enote!


Več >  
Cenitve nepremičnin
Zagotovite si strokovno oceno vaše nepremičnine.
Več >  
Šifra oglasa: 000353
Objavljeno: 03.02.2018
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?