Novice, ponudbe

Proizvodno skladiščni kompleks v naselju Bač
Proizvodno skladiščni kompleks se nahaja na parcelah 1705, 1707, 1720, 1722, 1726, 1728, 1737, 1738, 1739, 1743, 1744, 1748, 1752, 1776, 1378/118, 1378/120, 1378/122, 1378/123, 1378/124, 1378/127, 1378/128, 1378/129, 1378/170, 1746/1, 1746/2 in 1746/3, vse k. o. 2509 – Bač, na naslovu Bač 049 a, 6253 Knežak, v Občini Ilirska Bistrica. Skupna površina stavbnega zemljišča znaša 35.784 m2. Proizvodno skladiščni objekti so skupne površine 7.916 m2, sestojijo iz: upravna stavba (ID 2509-326), proizvodni objekt (ID 2509-334 – 6 hal z upravnim aneksom), zgornje skladišče (ID 2509-342), spodnje skladišče (ID 2509-338), kotlovnica (ID 2509-339), skladišče (ID 2509-340) in plinskega objekta. Kompleks se prodajajo kot celota.
Energetska izkaznica ni potrebna v skladu s 334. členom Energetskega zakona (industrijske stavbe in skladišča).

Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče Topolovec
Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče v k. o. 2622 – Topolovec, skupne površine 98.996,00 m2, ki je sestavljeno iz parcel 1102/1, 1102/5, 1102/6, 1134/5, 1235/0, 1236/0, 1237/0, 1241/2, 1241/3, 1249/1, 1365/2, 1370/7, 1370/8, 1370/13, 1416/1, 1433/2, 1452/2, 1459/3, 1461/0, 1464/2, 1464/3, 1464/6, 1464/8, 1476/1, 1476/3, 1480/2, 1480/3, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1485/5, 1486/1, 1486/2, 1486/5, 1486/6, 1490/0, 1492/2, 1493/2, 1495/1, 1495/3, 1506/0, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/10, 1508/11, 1508/12, 1508/13, 1526/22, 1526/23, 1526/27, 1736/1, 1751/4, 1751/5, 1751/6, 1751/7, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1764/5, 1764/6, 1764/7, 1765/0, 1970/2, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 2984/49, *242/3, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 1017/1, 1017/6, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1013/3 in 1013/4, vse k. o. 2622 – Topolovec. Parcele se prodajajo posamezno ali kot celota. Glede na namensko rabo je približno 21.888 m2 na I. območju kmetijskih zemljišč, 32.422 m2 na II. območju kmetijskih zemljišč, 42.672 m2 predstavlja gozd in 2.014 m2 je stavbnega zemljišča na ureditvenem območju za poselitev.
Energetska izkaznica ni potrebna.

Stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš – po sklopih ali v celoti
Nepozidano stavbno zemljišče znotraj gospodarske cone Mengeš, na naslovu Topole 51, je sestavljeno iz parcel ID 1938-1638/1-0, ID 1938-1638/2-0, ID 1938-1639/0-0, ID 1938-1640/1-0 vse k.o. 1938 – Mengeš.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Del stanovanjsko-poslovnega objekta na naslovu Pot na Hreše 5, Ljubljana, in sicer stanovanjski del objekta
Stanovanjsko-poslovni objekt (ID 1770-1235) je bil zgrajen leta 1970, leta 2001 obnovljen, stoji na zemljišču na parceli ID 1770-686/7-0, k. o. 1770 – Kašelj. Objekt je razdeljen na dva med seboj ločena dela: stanovanjski in poslovni del. Predmet prodaje je samo stanovanjski del (posamezni deli stavbe 1, 3, 5, 7, 8 in 10). Za objekt je bil izveden katastrski vpis in vpis v zemljiško knjigo. Predmetni stanovanjski del objekta je ločena celota skupne površine 266,00 m2. Parkiranje je omogočeno v sklopu dvorišča, na lastniškem zemljišču skupne površine 311,00 m2 (parcela ID 1770-686/9-0).
Energetska izkaznica: razred D.

Poslovni prostori - Tezno, Prvomajska ulica 24, Maribor
Dva poslovna prostora, ki se nahajata v kleti in pritličju poslovno stanovanjskega objekta, ki stoji na parcelah št. 372/7, 372/8 in 368/2-0 k.o. Tezno. Objekt je bil zgrajen leta 2008.
Poslovni prostor št. 1 - stavba 5125, del. stavbe št. 13, k.o. Tezno, neto tlorisna površina 79,39 m2. Energetska izkaznica: »Izkaz po projektu«.
Poslovni prostor št. 7 - stavba 5125, del. stavbe št. 116, k.o. Tezno, neto tlorisna površina 107,70 m2.
Energetska izkaznica: »Izkaz po projektu«.

Stavbno zemljišče v Rogaški Slatini
Naprodaj je nepozidano stavbno zemljišče, za stanovanjsko gradnjo, v izmeri 1.582m2, na odlični lokaciji v Rogaški Slatini, na stičišču Strme ceste in Ulice XIV. divizije, ki ga tvorita parceli z oznako ID 2635-1141/2-0 in ID 2635-1145/2-0, obe k.o. 2635 Rogaška Slatina.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.


Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Rok za zbiranje ponudb je do 05.03.2018 do 14 ure. Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Oglas je bil objavljen v časopisu Delo, 17.2.2018.

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?