Novice, ponudbe

Stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš – po sklopih ali v celoti
Nepozidano stavbno zemljišče znotraj gospodarske cone Mengeš, na naslovu Topole 51, je sestavljeno iz parcel ID 1938-1638/1-0, ID 1938-1638/2-0, ID 1938-1639/0-0, ID 1938-1640/1-0, ID 1938-1647/4-0, ID 1938-1648/2-0 in ID 1938-1657/46-0, vse k.o. 1938 – Mengeš.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Nepremičnina, Zidanškova ulica 1, Slovenj Gradec
Nepremičnina sestoji iz zemljišč na parcelah ID 850-106/8-0 (2.523 m2) in ID 850-107/2-0 (1.530 m2), obe k.o. 850 - Slovenj Gradec. Skupna površina zemljišča znaša 4.053 m2. Na parceli ID 850-106/8-0 stoji opuščen nestanovanjski objekt ID 850-289, skupne neto tlorisne površine 1.548 m2, na zemljišču ID 850-107/2-0 je urejeno asfaltirano dvorišče.
Izračun energetskih kazalnikov ni mogoč (6. točka 8. člena Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb).

Stavbno zemljišče v Rogatcu – prodaja po sklopih ali v celoti
Nepozidano stavbno zemljišče v Rogatcu, skupne površine 43.028 m2, ki je sestavljeno iz parcel ID 1178-554/4-0; ID 1178-558/2-0; ID 1178-560/2-0; ID 1178-560/8-0; ID 1178-567/1-0 in ID 1178-567/9-0; vse k.o. 1178 – Rogatec, znotraj gospodarske cone med železniškim tirom in reko Sotlo (državna meja) v naselju Rogatec. Na nepremičnini poteka parcelacija zemljišča. Ponudniki naj izrazijo ponudbo za nakup, ki naj poleg cene vključuje tudi želeno površino od 1.010 m2 dalje.
Energetska izkaznica za zemljišče  ni potrebna.

Poslovni prostori - Tezno, Prvomajska ulica 24, Maribor
Dva poslovna prostora, ki se nahajata v kleti in pritličju poslovno stanovanjskega objekta, ki stoji na parcelah št. 372/7, 372/8 in 368/2-0 k.o. Tezno. Objekt je bil zgrajen leta 2008.
• Poslovni prostor št. 1 - stavba 5125, del. stavbe št. 13, k.o. Tezno, neto tlorisna površina 79,39 m2. Energetska izkaznica: »Izkaz po projektu«.
• Poslovni prostor št. 7 - stavba 5125, del. stavbe št. 116, k.o. Tezno, neto tlorisna površina 107,70 m2.
Energetska izkaznica: »Izkaz po projektu«.

Poslovna stavba – pekarna na naslovu Pesnica pri Mariboru 48, Pesnica
Predmet prodaje je poslovni objekt – pekarna (ID 606-657), skupne površine 408,20 m2, ki stoji na parceli ID 606-481/2-0, vse k.o. 606 – Ranca. V naravi nepremičnina predstavlja poslovno stavbo – pekarno s pripadajočim zemljiščem. Dostop do nepremičnine je mogoč preko parcele ID 606-476/2-0, ki leži ob parceli na kateri je stavba. Na parceli po kateri se dostopa je vpisana služnostna pravica hoje in vožnje v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine z ID 606-481/2-0.
Energetska izkaznica ni potrebna.

Stavbno zemljišče v Rogaški Slatini
Naprodaj je nepozidano stavbno zemljišče, za stanovanjsko gradnjo, v izmeri 1.582m2, na odlični lokaciji v Rogaški Slatini, na stičišču Strme ceste in Ulice XIV.divizije, ki ga tvorita parceli z oznako ID2635-1141/2-0 in ID2635-1145/2-0, obe k.o. 2635 Rogaška Slatina.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Gostinsko nastanitveni objekt, Posavec 85, Posavec
Gostinsko nastanitveni objekt  ID 2160-71 stoji na zemljišču na parceli ID 2160-1158/2-0 površine 1.508 m2, k.o. 2160 - Ljubno, občina Radovljica.
Objekt velikosti 1.792,50 m2 je bil zgrajen leta 1999 na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja. Uporabno dovoljenje je pridobljeno v januarju leta 2000. Obsega štiri etaže: klet, pritličje, mansardo in podstrešje. V pritličju se nahajajo prostori za delovanje kuhinje za potrebe restavracije, v mansardi in na podstrešju so urejeni nastanitveni prostori z apartmaji. V kleti se nahaja klubski prostor z lokalom, preostali del kleti predstavljajo pomožni prostori kuhinje in restavracije ter tehnični prostori objekta.
Energetska izkaznica: razred D.

Poslovna prostora na Liminjanski cesti 94 e v Luciji pri Portorožu
Poslovna prostora z oznakama ID 2631-3464-10 in ID 2631-3464-11 se nahajata znotraj poslovnega objekta ID 2631-3464, ki stoji na parceli ID 2631-4953/30-0. vse k.o. 2631 – Portorož. Objekt je bil zgrajen leta 2002. Neto tlorisna površina posameznega dela stavbe ID 2631-3464-10 meri 163,90 m2, površina posameznega dela stavbe ID 2631-3464-11 pa 228,30 m2. Oba prostora se nahajata v prvem nadstropju poslovnega objekta, ki je lociran v poslovno trgovsko industrijskem območju Lucije.
Energetska izkaznica: razred C.

Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče Oltra, k. o. 2622 – Topolovec
Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče v k. o. 2622 – Topolovec, skupne površine 98.996,00 m2, ki je sestavljeno iz parcel 1102/1, 1102/5, 1102/6, 1134/5, 1235/0, 1236/0, 1237/0, 1241/2, 1241/3, 1249/1, 1365/2, 1370/7, 1370/8, 1370/13, 1416/1, 1433/2, 1452/2, 1459/3, 1461/0, 1464/2, 1464/3, 1464/6, 1464/8, 1476/1, 1476/3, 1480/2, 1480/3, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1485/5, 1486/1, 1486/2, 1486/5, 1486/6, 1490/0, 1492/2, 1493/2, 1495/1, 1495/3, 1506/0, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/10, 1508/11, 1508/12, 1508/13, 1526/22, 1526/23, 1526/27, 1736/1, 1751/4, 1751/5, 1751/6, 1751/7, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1764/5, 1764/6, 1764/7, 1765/0, 1970/2, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 2984/49, *242/3, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 1017/1, 1017/6, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1013/3 in 1013/4, vse k. o. 2622 – Topolovec. Parcele se prodajajo posamezno ali kot celota. Glede na namensko rabo je približno 21.888 m2 na I. območju kmetijskih zemljišč, 32.422 m2 na II. območju kmetijskih zemljišč, 42.672 m2 predstavlja gozd in 2.014 m2 je stavbnega zemljišča na ureditvenem območju za poselitev.
Energetska izkaznica ni potrebna.

Poslovni prostor, Ankaranska cesta 7b, Koper
Poslovni pisarniški prostor z oznako ID 2605-1995-38 se nahaja znotraj poslovnega objekta Rotonda (ID 2605-1995), v velikosti 46,40 m2. Prostori  se nahajajo v četrti etaži. Objekt je bil zgrajen leta 2007.
Energetska izkaznica: merjena energetska izkaznica izdelana.

Stavbno zemljišče v Sinji Gorici, Vrhnika
Naprodaj je nepozidano stavbno zemljišče namenjeno stanovanjski gradnji, v izmeri 3.913 m2, v naselju Sinja Gorica pri Vrhniki, z oznakami  ID 1997-2827/2-0, ID 1997-2856/2-0,  ID 1997-2856/3-0, ID 1997-2859/2-0.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.


Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana. Rok za zbiranje ponudb je do 27.9.2016 do 14 ure.  Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Oglas je bil objavljen v časopisu Delo, 03.09.2016.

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?