Novice, ponudbe

Stanovanjska hiša, Zavrtnica 1, Straža pri Novem mestu
Samostojna stanovanjska hiša ID 1447-433 zgrajena leta 1974 in objekt lesene drvarnice ID 1447-434, ki stojita na parcelah ID 1447-12/2-0 in ID 1447-12/6-0, k. o. 1447 - Gorenja Straža. Stanovanjska hiša ima tri etaže, klet, pritličje in mansardo, skupne površine 222,57 m2. Površina drvarnice znaša 33 m2.
Energetska izkaznica: razred F

Poslovno stanovanjska hiša, Zgoša 53, Radovljica
Poslovno stanovanjska hiša – vila ID 2151-252 stoji na zemljišču na parcelah ID 2151-621/1-0, ID 2151-621/2-0 in ID 2151-623/1-0, k.o. 2151 - Begunje. Hiša je bila zgrajena leta 1894 in bila leta 2003 temeljito obnovljena. Skupna površina objekta znaša 736,10 m2, skupna površina zemljišča pa 2.560 m2.
Energetska izkaznica: ni potrebna, profana stavbna dediščina

Poslovni prostor, Vodenska cesta 10, Trbovlje
Poslovni prostor z oznako ID 1871-2567-40, v velikosti 110,20 m2 se nahaja znotraj pritličja poslovno stanovanjskega objekta ID 1871-2567. Poslovni objekt je bil zgrajen leta 1893 in stoji na zemljišču ID 1871-1100/0-1, k. o. 1871 – Trbovlje.
Energetska izkaznica: izračun ni mogoč

Poslovni prostor, Ljubljana Vič, Tržaška cesta 78, Ljubljana
Poslovni prostor št. 18, 19, 20 (ID 1723-4527-18, 19, 20), ki se nahaja v kleti poslovno stanovanjskega objekta, zgrajenega leta 2008. Neto tlorisna površina poslovnega prostora znaša 64,20 m2, od tega uporabna površina 64,20 m2.
Energetska izkaznica: ni potrebna

Stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš – po sklopih ali v celoti
Nepozidano stavbno zemljišče znotraj gospodarske cone Mengeš, na naslovu Topole 51, skupne površine 22.550,00 m2, ki je sestavljeno iz parcel ID 1938-1638/1-0, ID 1938-1638/2-0, ID 1938-1639/0-0, ID 1938-1640/1-0, ID 1938-1647/4-0, ID 1938-1648/2-0, ID 1938-1657/46-0, ID 1938-1657/47-0 in ID 1938-1657/48-0, vse k.o. 1938 – Mengeš. 
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna

Stanovanjsko poslovni objekt, Pot na Hreše 5, Ljubljana
Stanovanjsko poslovni objekt (ID 1770-1235) zgrajen leta 1970, leta 2001 obnovljen, stoji na zemljišču na parceli ID 1770-686/0-0, k.o. 1770 - Kašelj. Objekt je razdeljen na dva med seboj ločena dela: stanovanjski in poslovni del. Neto tlorisna površina celotnega objekta znaša 575,79 m2. Parkiranje je omogočeno v sklopu dvorišča. Možen je nakup samo enega dela ali stanovanjskega ali poslovnega. V fazi je postopek parcelacije zemljišča in izdelava novega Elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, ločeno za posamezna dela. Energetska izkaznica: razred D

Nepremičnina, Zidanškova ulica 1, Slovenj Gradec
Nepremičnina sestoji iz zemljišč na parcelah ID 850-106/8-0 (2.523 m2) in ID 850-107/2-0 (1.530 m2), obe k.o. 850 - Slovenj Gradec. Skupna površina zemljišča znaša 4.053 m2. Na parceli ID 850-106/8-0 stoji opuščen nestanovanjski objekt ID 850-289, skupne neto tlorisne površine 1.548 m2, na zemljišču ID 850-107/2-0 je urejeno asfaltirano dvorišče. Izračun energetskih kazalnikov ni mogoč (6 točka 8. člena Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb).

Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana. Rok za zbiranje ponudb je do 20.5.2016 do 14 ure. Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Objava, časopis Delo, 7.5.2016.

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?