Novice, ponudbe

Zazidljivo zemljišče Bežigrajska
V industrijski coni v Celju, ob Bežigrajski cesti je za poslovno gradnjo, na voljo stavbno zemljišče v     velikosti 3.790 m2, ki ga tvorijo parcele z oznakami 138/10,138/11,136/1,133/20, vse k.o.1082 Teharje.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš – po sklopih ali v celoti
Nepozidano stavbno zemljišče znotraj gospodarske cone Mengeš, na naslovu Topole 51, je sestavljeno iz parcel ID 1938-1638/1-0, ID 1938-1638/2-0, ID 1938-1639/0-0, ID 1938-1640/1-0, ID 1938-1647/4-0, ID 1938-1648/2-0 in ID 1938-1657/46-0, vse k.o. 1938 – Mengeš.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Nepremičnina, Zidanškova ulica 1, Slovenj Gradec
Nepremičnina sestoji iz zemljišč na parcelah ID 850-106/8-0 (2.523 m2) in ID 850-107/2-0 (1.530 m2), obe k.o. 850 - Slovenj Gradec. Skupna površina zemljišča znaša 4.053 m2. Na parceli ID 850-106/8-0 stoji opuščen nestanovanjski objekt ID 850-289, skupne neto tlorisne površine 1.548 m2, na zemljišču ID 850-107/2-0 je urejeno asfaltirano dvorišče.
Izračun energetskih kazalnikov ni mogoč (6. točka 8. člena Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb).

Stavbno zemljišče v Sinji Gorici, Vrhnika
Naprodaj je nepozidano stavbno zemljišče namenjeno stanovanjski gradnji, v izmeri 3.913 m2, v naselju Sinja Gorica pri Vrhniki, z oznakami  ID 1997-2827/2-0, ID 1997-2856/2-0,  ID 1997-2856/3-0, ID 1997-2859/2-0.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.


Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana. Rok za zbiranje ponudb je do 21.02.2017 do 14 ure.  Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Objava, Delo 11.02.2017

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?