Novice, ponudbe

Poslovni prostori, Puconci 151, Puconci
Poslovni prostori skupne površine 88,90 m2, z oznako ID 77-585-2 in ID 77 585-3, z vključenima posebnima skupnima deloma ID 77-585-4 in ID 77 585-5, v pritličju poslovnega objekta, stoječega na parceli 77-1945/2. Poslovni prostori so bili zgrajeni leta 1997 in so predstavljali poslovalnico banke. Del poslovnih prostorov (prostor št.3) v izmeri 34,33 m2 je oddan v najem. Poslovni prostor je  v lasti Abanke d.d..
Energetska izkaznica: razred D.

Poslovna stavba, Hmeljarska ulica 3, Žalec
Poslovna stavba z oznako ID 996-2015 neto tlorisne površine 1.180,20 m2, stoji na zemljišču ID 996-991-5 in ID 996-991/6 skupne površine 1.548 m2. Poslovna stavba, kjer prevladujejo pisarniški prostori, ima pritličje, dve nadstropji, urejeno mansardo, vse s pomožnimi prostori, ter klet s kurilnico. Objekt je bil zgrajen 1939, med leti 1997 in 2014 redno vzdrževan in prenovljen. Poslovna stavba je v lasti Abanke d.d..
Energetska izkaznica je v izdelavi.

Poslovni prostor, Vransko 130c, Vransko
Poslovni prostor neto tlorisne površine 66,30 m2 z oznako ID 1012-283-1 v drugi etaži objekta Kulturni dom Vransko ID 1012-283, stoji na parceli 1012-6/1-1. Poslovni prostor je bil zgrajen leta 1975, nazadnje prenovljen leta 2006 in je predstavljal poslovalnico banke. Poslovni prostor je  v lasti Abanke d.d..
Energetska izkaznica: razred G.

Poslovni prostor, Braslovče 25, Braslovče
Poslovni prostor neto tlorisne površine 91,90 m2, z oznako ID 987-23-1 v pritličju objekta, stoječega na parceli 987-1277/0 Braslovče. Poslovni prostor je bil zgrajen leta 1930, nazadnje prenovljen leta 1991 in je predstavljal poslovalnico banke. Poslovni prostor je v lasti Abanke d.d..
Energetska izkaznica: razred E.

Poslovni prostor, Šaleška 2a, Velenje
Poslovni prostor neto tlorisne površine 156,82 m2, z oznako ID 964-3596-184 v pritličju objekta 964-3596 k.o. Velenje. Poslovni prostor je bil zgrajen leta 1973 in je predstavljal poslovalnico banke. Poslovni prostor je  v lasti Abanke d.d..Energetska izkaznica: razred G.

Stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš – po sklopih ali v celoti
Nepozidano stavbno zemljišče znotraj gospodarske cone Mengeš, na naslovu Topole 51, je sestavljeno iz parcel ID 1938-1638/1-0, ID 1938-1638/2-0, ID 1938-1639/0-0, ID 1938-1640/1-0, ID 1938-1647/4-0, ID 1938-1648/2-0 in ID 1938-1657/46-0, vse k.o. 1938 – Mengeš.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Del stanovanjsko-poslovnega objekta na naslovu Pot na Hreše 5, Ljubljana, in sicer stanovanjski del objekta
Stanovanjsko-poslovni objekt (ID 1770-1235) je bil zgrajen leta 1970, leta 2001 obnovljen, stoji na zemljišču na parceli ID 1770-686/7-0, k. o. 1770 – Kašelj. Objekt je razdeljen na dva med seboj ločena dela: stanovanjski in poslovni del. Predmet prodaje je samo stanovanjski del (posamezni deli stavbe 1, 3, 5, 7, 8 in 10). Za objekt je bil izveden katastrski vpis in vpis v zemljiško knjigo. Predmetni stanovanjski del objekta je ločena celota skupne površine 266,00 m2. Parkiranje je omogočeno v sklopu dvorišča, na lastniškem zemljišču skupne površine 311,00 m2 (parcela ID 1770-686/9-0).
Energetska izkaznica: razred D.

Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana. Rok za zbiranje ponudb je do 29.08.2017 do 14 ure. Celotna javna objava je dostopna na povezavi http://www.anepremičnine.si/ Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Objava, časopis Delo, 12.08.2017.


Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?