Novice, ponudbe

Stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš – po sklopih ali v celoti
Nepozidano stavbno zemljišče znotraj gospodarske cone Mengeš, na naslovu Topole 51, skupne površine 16.127,00 m2, ki je sestavljeno iz parcel ID 1938-1638/1-0, ID 1938-1638/2-0, ID 1938-1639/0-0, ID 1938-1640/1-0, ID 1938-1647/4-0, ID 1938-1648/2-0 in ID 1938-1657/48-0, vse k.o. 1938 – Mengeš.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Del stanovanjsko poslovnega objekta na naslovu Pot na Hreše 5, Ljubljana in sicer stanovanjski del objekta
Stanovanjsko poslovni objekt (ID 1770-1235) je bil zgrajen leta 1970, leta 2001 obnovljen, stoji na zemljišču na parceli ID 1770-686/0-0, k.o. 1770 - Kašelj. Objekt je razdeljen na dva med seboj ločena dela: stanovanjski in poslovni del. Predmet prodaje je samo stanovanjski del. Za objekt je v fazi izvedba parcelacije in vpis stavbe v Kataster stavb ter Zemljiško knjigo. Predmetni stanovanjski del objekta je ločena celota skupne površine 266,00 m2. Parkiranje je omogočeno v sklopu dvorišča, na lastniškem zemljišču skupne površine 311,00 m2 (v bodoče nova parcela). Energetska izkaznica: razred D.

Poslovna stavba in poslovni prostor v Celju, Sernčeva ulica 10-13, Celje
Predmet prodaje je poslovna stavba ID 1074-2709 in poslovni prostor z oznako ID 1074-2708-5, vse k.o. 1074 – Spodnja Hudinja. Objekta sta bila zgrajena leta 1965 in dozidana v letih 2005 in 2006. Poslovna stavba ID 1074-2709 ima klet, pritličje in nadstropje ocenjene površine 611,50 m2. Poslovni prostor ID 1074-2708-5 se nahaja v pritličju, poslovne stavbe ID 1074-2708, njegova ocenjena neto tlorisna površina znaša 304,40 m2. Obravnavane nepremičnine se nahajajo na področju poslovno trgovsko industrijskega območja v Celju. Energetska izkaznica ni potrebna.

Poslovna stavba – Spodnje Hoče, Miklavška cesta 82, Slivnica
Predmet prodaje je industrijski objekt ID 696-2216 (površine 1.450,10 m2), ki stoji na zemljišču na parceli ID 696-80/33-0 (površine 4.436 m2), k.o. 696 – Spodnje Hoče, v občini Hoče, Slivnica in posamezni del stavbe z oznako ID 696-73-16 (površine 330,50 m2), ki v naravi predstavlja pisarniške prostore v 2. nadstropju poslovne stavbe ID 696-73. Poslovna stavba ID 696-73 stoji na zemljišču na parceli ID 696-80/5-0 in ID 696-80/12-0, k.o. 696 – Spodnje Hoče.
Energetska izkaznica ni potrebna.

Stavbno zemljišče v Rogatcu – prodaja po sklopih ali v celoti
Nepozidano stavbno zemljišče v Rogatcu, skupne površine 43.028 m2, ki je sestavljeno iz parcel ID 1178-554/4-0; ID 1178-558/2-0; ID 1178-560/2-0; ID 1178-560/8-0; ID 1178-567/1-0 in ID 1178-567/9-0; vse k.o. 1178 – Rogatec, znotraj gospodarske cone med železniškim tirom in reko Sotlo (državna meja) v naselju Rogatec. Na nepremičnini poteka parcelacija zemljišča. Ponudniki naj izrazijo ponudbo za nakup, ki naj poleg cene vključuje tudi želeno površino od 1.010 m2 dalje.
Energetska izkaznica za zemljišče  ni potrebna.

Poslovna stavba – pekarna na naslovu Pesnica pri Mariboru 48, Pesnica
Predmet prodaje je poslovni objekt – pekarna (ID 606-657), skupne površine 408,20 m2, ki stoji na parceli ID 606-481/2-0, vse k.o. 606 – Ranca. V naravi nepremičnina predstavlja poslovno stavbo – pekarno s pripadajočim zemljiščem. Dostop do nepremičnine je mogoč preko parcele ID 606-476/2-0, ki leži ob parceli na kateri je stavba. Na parceli po kateri se dostopa je vpisana služnostna pravica hoje in vožnje v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine z ID 606-481/2-0.
Energetska izkaznica ni potrebna.

Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče Oltra, k.o. 2622 – Topolovec
Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče v k. o. 2622 - Topolovec, skupne površine 98.996,00 m2, ki je sestavljeno iz parcel 1102/1, 1102/5, 1102/6, 1134/5, 1235/0, 1236/0, 1237/0, 1241/2, 1241/3, 1249/1, 1365/2, 1370/7, 1370/8, 1370/13, 1416/1, 1433/2, 1452/2, 1459/3, 1461/0, 1464/2, 1464/3, 1464/6, 1464/8, 1476/1, 1476/3, 1480/2, 1480/3, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1485/5, 1486/1, 1486/2, 1486/5, 1486/6, 1490/0, 1492/2, 1493/2, 1495/1, 1495/3, 1506/0, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/10, 1508/11, 1508/12, 1508/13, 1526/22, 1526/23, 1526/27, 1736/1, 1751/4, 1751/5, 1751/6, 1751/7, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1764/5, 1764/6, 1764/7, 1765/0, 1970/2, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 2984/49, *242/3, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 1017/1, 1017/6, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1013/3 in 1013/4, vse k.o. 2622 – Topolovec. Parcele se prodajajo posamezno ali kot celota. Glede na namensko rabo se približno 21.888 m2 nahaja na I. območju kmetijskih zemljišč, 32.422 m2 na II. območju kmetijskih zemljišč, 42.672 m2 predstavlja gozd in 2.014 m2 je stavbnega zemljišča na ureditvenem območju za poselitev.
Energetska izkaznica ni potrebna.

Stavbno zemljišče v Rogaški Slatini
Naprodaj je nepozidano stavbno zemljišče, za stanovanjsko gradnjo, v izmeri 1.582m2, na odlični lokaciji v Rogaški Slatini, na stičišču Strme ceste in Ulice XIV.divizije, ki ga tvorita parceli z oznako ID2635-1141/2-0 in ID2635-1145/2-0, obe k.o. 2635 Rogaška Slatina.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Zazidljivo stavbno zemljišče Vrhnika
Naprodaj je nepozidano stavbno zemljišče v naselju Sinja Gorica, velikosti 3.943m2, ki se nahaja ob glavni cesti. Zemljišče, primerno za investicijo, tvorijo parcele z oznakami ID1997-2856/2-0, ID1997-2856/3-0, ID1997-2827/2-0, ID1997-2859/2-0, vse k.o. 1997 – Blatna Brezovica.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Zazidljivo zemljišče Dobova
V naselju Dobova, je za poslovno stanovanjsko gradnjo, na voljo stavbno zemljišče, velikosti 3.127m2, ki ga tvorijo parcele z oznakami ID1292-787/10-0, ID1292-787/11-0, ID1292-787/12-0, vse k.o.1292-Gabrje.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.


Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana. Rok za zbiranje ponudb je do 12.7.2016 do 14 ure. Celotna javna objava je dostopna na povezavi http://anepremicnine.si/ Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Objava, časopis Delo 2.7.2016

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?