Novice, ponudbe

Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče Topolovec
Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče v k. o. 2622 – Topolovec, skupne površine 98.996,00 m2, ki je sestavljeno iz parcel 1102/1, 1102/5, 1102/6, 1134/5, 1235/0, 1236/0, 1237/0, 1241/2, 1241/3, 1249/1, 1365/2, 1370/7, 1370/8, 1370/13, 1416/1, 1433/2, 1452/2, 1459/3, 1461/0, 1464/2, 1464/3, 1464/6, 1464/8, 1476/1, 1476/3, 1480/2, 1480/3, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1485/5, 1486/1, 1486/2, 1486/5, 1486/6, 1490/0, 1492/2, 1493/2, 1495/1, 1495/3, 1506/0, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/10, 1508/11, 1508/12, 1508/13, 1526/22, 1526/23, 1526/27, 1736/1, 1751/4, 1751/5, 1751/6, 1751/7, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1764/5, 1764/6, 1764/7, 1765/0, 1970/2, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 2984/49, *242/3, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 1017/1, 1017/6, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1013/3 in 1013/4, vse k. o. 2622 – Topolovec. Parcele se prodajajo kot celota. Glede na namensko rabo je približno 21.888 m2 na I. območju kmetijskih zemljišč, 32.422 m2 na II. območju kmetijskih zemljišč, 42.672 m2 predstavlja gozd in 2.014 m2 je stavbnega zemljišča na ureditvenem območju za poselitev. Energetska izkaznica ni potrebna.

Zemljišče Ribarjeva, Celje    
Zemljišče za razvoj stanovanjske gradnje v Celju skupne površine 14.578 m2, je sestavljeno iz parcel: 602/69, 602/70, 6024, 602/71, 602/72, 602/75, 602/7, 602/65, 602/73, 602/18, 602/23, 603/2 in 602/74, vse k.o. 1075 - Ostrožno. Ponudniki naj izrazijo ponudbo za nakup, ki naj poleg cene vključuje tudi okvirno skico predmeta nakupa. Zemljišče se prodaja po sklopih ali v celoti. Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Zemljišče Trnovsko predmestje, Ljubljana
Naprodaj je nepozidano zemljišče z oznako ID 1722-721/1 površine 3.712 m2 in ID 1722-721/2 površine 953 m2 vse k.o. 1722-Trnovsko predmestje. Po namenski rabi se zemljišče v večini nahaja na območju namenjenem za park (ZPp – TR-401) in v manjšem delu za cestišče (PC - TR-453). Skupna površina zemljišča znaša 4.665 m2. Zemljišče se nahaja na delu območja, ki je obdan s stavbnimi zemljišči namenjenimi za stanovanjsko dejavnost. Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu družbe v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do vključno 16.7.2019 do 14. ure. Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Oglas je bil objavljen v prilogi časopisa Delo, 6.7.2019.


Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?