Novice, ponudbe


Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče Topolovec
Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče v k. o. 2622 – Topolovec, skupne površine 98.996,00 m2, ki je sestavljeno iz parcel 1102/1, 1102/5, 1102/6, 1134/5, 1235/0, 1236/0, 1237/0, 1241/2, 1241/3, 1249/1, 1365/2, 1370/7, 1370/8, 1370/13, 1416/1, 1433/2, 1452/2, 1459/3, 1461/0, 1464/2, 1464/3, 1464/6, 1464/8, 1476/1, 1476/3, 1480/2, 1480/3, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1485/5, 1486/1, 1486/2, 1486/5, 1486/6, 1490/0, 1492/2, 1493/2, 1495/1, 1495/3, 1506/0, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/10, 1508/11, 1508/12, 1508/13, 1526/22, 1526/23, 1526/27, 1736/1, 1751/4, 1751/5, 1751/6, 1751/7, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1764/5, 1764/6, 1764/7, 1765/0, 1970/2, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 2984/49, *242/3, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 1017/1, 1017/6, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1013/3 in 1013/4, vse k. o. 2622 – Topolovec. Parcele se prodajajo posamezno ali kot celota. Glede na namensko rabo je približno 21.888 m2 na I. območju kmetijskih zemljišč, 32.422 m2 na II. območju kmetijskih zemljišč, 42.672 m2 predstavlja gozd in 2.014 m2 je stavbnega zemljišča na ureditvenem območju za poselitev.
Energetska izkaznica ni potrebna.


Stavbno zemljišče v Rogatcu – prodaja po sklopih ali v celoti
Nepozidano urejeno stavbno zemljišče v Rogatcu, skupne površine 43.188 m2, ki je sestavljeno iz parcel ID 1178-554/40-0; ID 1178-554/41-0; ID 1178-554/42-0; ID 1178-558/8-0; ID 1178-558/9-0, ID 1178-558/10-0, ID 1178-558/11-0, ID 1178-558/12-0, ID 1178-558/13-0, ID 1178-558/14-0, ID 1178-558/15-0, ID 1178-558/16-0, ID 1178-558/17-0, ID 1178-558/18-0, ID 1178-558/19-0, ID 1178-558/20-0, ID 1178-558/21-0, ID 1178-558/22-0, ID 1178-558/23-0, ID 1178-558/24-0, ID 1178-558/25-0, ID 1178-558/26-0, ID 1178-558/27-0, ID 1178-558/28-0, ID 1178-558/29-0, ID 1178-558/30-0, ID 1178-558/31-0, ID 1178-558/32-0, ID 1178-558/33-0 in ID 1178-558/34-0; vse k. o. 1178 – Rogatec, znotraj gospodarske cone med železniškim tirom in reko Sotlo (državna meja) v naselju Rogatec. Dostop je urejen, na zemljišču oziroma neposredni bližini se nahajajo kanalizacija, vodovod, plinovod, elektrika in telekomunikacije. Ponudniki naj izrazijo ponudbo za nakup, ki naj poleg cene vključuje tudi želeno površino.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

 
Poslovni prostori - Tezno, Prvomajska ulica 24, Maribor
Poslovni prostor, ki se nahaja v kleti poslovno stanovanjskega objekta, ki stoji na parcelah št. 372/7, 372/8 in 368/2-0 k.o. Tezno. Objekt je bil zgrajen leta 2008. Prodaja se poslovni prostor št. 7 - stavba 5125, del. stavbe št. 116, k.o. Tezno, neto tlorisna površina 107,70 m2.
Energetska izkaznica: »Izkaz po projektu«.


Zemljišče Kozje
V Kozjem prodamo zemljišče, skupne površine 36.576 m2, razdeljene na 756 m2 stavbnega zemljišča, 21.409 m2 kmetijskega zemljišča in 14.411 m2 gozdnega zemljišča. Na zemljišču se nahaja večnamensko gospodarski poslovni objekt, ki je sestavljen iz dveh etaž in je bil nazadnje adaptiran v letih 2000/2001. Parcele se prodajajo kot celota.
Energetske izkaznice ni mogoče izdelati.


Gostinsko trgovski objekt Rogatec
Predmet prodaje so gostinsko trgovski prostori znotraj objekta ID 1178-130 in sicer posamezni deli stavb z oznakami ID 1178-130-3, ID 1178-130-4, ID1178-130-5, 1178-130-6 in 1178-130-7 v skupni izmeri 492,50 m2,  ter v celoti poslovni objekt ID 1178-133, ki meri 894,60 m2. Objekta stojita na parcelah ID 1178-528/3-0, ID 1178-528/6-0 in ID 1178-528/8-0, vse k.o. 1178 Rogatec, znotraj občine Rogatec.
Energetska izkaznica: razred E.


Poslovna stavba – Spodnje Hoče, Miklavška cesta 82, Slivnica
Predmet prodaje je industrijski objekt ID 696-2216 (površine 1.450,10 m2), ki stoji na zemljišču na parceli ID 696-80/33-0 (površine 4.436 m2), k.o. 696 – Spodnje Hoče, v občini Hoče, Slivnica in posamezni del stavbe z oznako ID 696-73-16 (površine 330,50 m2), ki v naravi predstavlja pisarniške prostore v 2. nadstropju poslovne stavbe ID 696-73. Poslovna stavba ID 696-73 stoji na zemljišču na parceli ID 696-80/5-0 in ID 696-80/12-0, k.o. 696 – Spodnje Hoče. Nepremičnine se prodajajo posamezno ali kot celota.
Energetska izkaznica ni potrebna.


Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Rok za zbiranje ponudb je do 18.12.2018 do 14 ure. Celotna javna objava je dostopna na povezavi http://www.anepremicnine.si/ Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

 
Oglas je bil objavljen v časopisu Delo, 08.12.2018.

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?