Novice, ponudbe

Poslovno stanovanjska hiša, Zgoša 53, Radovljica
Poslovno stanovanjska hiša – vila ID 2151-252 stoji na zemljišču na parcelah ID 2151-621/1-0, ID 2151-621/2-0 in ID 2151-623/1-0, k.o. 2151 - Begunje. Hiša je bila zgrajena leta 1894 in bila leta 2003 temeljito obnovljena. Skupna površina objekta znaša 736,10 m2, skupna površina zemljišča pa 2.560 m2.
Energetska izkaznica: ni potrebna, profana stavbna dediščina

Gostinsko nastanitveni objekt, Posavec 85, Posavec
Gostinsko nastanitveni objekt  ID 2160-71 stoji na zemljišču na parceli ID 2160-1158/2-0 površine 1.508 m2, k.o. 2160 - Ljubno, občina Radovljica.
Objekt velikosti 1.792,50 m2 je bil zgrajen leta 1999 na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja. Uporabno dovoljenje je pridobljeno v januarju leta 2000. Obsega štiri etaže: klet, pritličje, mansardo in podstrešje. V pritličju se nahajajo prostori za delovanje kuhinje za potrebe restavracije, v mansardi in na podstrešju so urejeni nastanitveni prostori z apartmaji. V kleti se nahaja klubski prostor z lokalom, preostali del kleti predstavljajo pomožni prostori kuhinje in restavracije ter tehnični prostori objekta.
Energetska izkaznica: razred D.

Poslovna prostora na Liminjanski cesti 94 e v Luciji pri Portorožu
Poslovna prostora z oznakama ID 2631-3464-10 in ID 2631-3464-11 se nahajata znotraj poslovnega objekta ID 2631-3464, ki stoji na parceli ID 2631-4953/30-0. vse k.o. 2631 – Portorož. Objekt je bil zgrajen leta 2002. Neto tlorisna površina posameznega dela stavbe ID 2631-3464-10 meri 163,90 m2, površina posameznega dela stavbe ID 2631-3464-11 pa 228,30 m2. Oba prostora se nahajata v prvem nadstropju poslovnega objekta, ki je lociran v poslovno trgovsko industrijskem območju Lucije.
Energetska izkaznica: razred C.

Del stanovanjsko-poslovnega objekta na naslovu Pot na Hreše 5, Ljubljana, in sicer stanovanjski del objekta
Stanovanjsko-poslovni objekt (ID 1770-1235) je bil zgrajen leta 1970, leta 2001 obnovljen, stoji na zemljišču na parceli ID 1770-686/0-0, k. o. 1770 – Kašelj. Objekt je razdeljen na dva med seboj ločena dela: stanovanjski in poslovni del. Predmet prodaje je samo stanovanjski del. Za objekt je v fazi izvedba parcelacije in vpis stavbe v kataster stavb in zemljiško knjigo. Predmetni stanovanjski del objekta je ločena celota skupne površine 266,00 m2. Parkiranje je omogočeno v sklopu dvorišča, na lastniškem zemljišču skupne površine 311,00 m2 (v bodoče nova parcela).
Energetska izkaznica: razred D.


Poslovni prostor, Vodenska cesta 10, Trbovlje
Poslovni prostor z oznako ID 1871-2567-40, v velikosti 110,20 m2 se nahaja znotraj pritličja poslovno stanovanjskega objekta ID 1871-2567. Poslovni objekt je bil zgrajen leta 1893 in stoji na zemljišču ID 1871-1100/0-1, k. o. 1871 – Trbovlje.
Energetska izkaznica: izračun ni mogoč

Zazidljivo zemljišče Bežigrajska, Celje
V industrijski coni v Celju, ob Bežigrajski cesti je za poslovno gradnjo, na voljo stavbno zemljišče v velikosti 3.790 m2, ki ga tvorijo parcele z oznakami 138/10,138/11,136/1,133/20, vse k.o.11082 Teharje.
Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.


Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana. Rok za zbiranje ponudb je do 6.12.2016 do 14 ure. Celotna javna objava je dostopna na povezavi http://www.anepremicnine.si/ Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?