Novice, ponudbe

Gostinsko - trgovski objekt Rogatec
Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Ceste 54, Rogatec in sicer objekt ID 1178-130 s posamezni deli stavb z oznakami ID 1178-130-3, ID 1178-130-4, ID 1178-130-5, ID 1178-130-6 in ID 1178-130-7 v skupni izmeri 492,50 m2, ter objekt ID 1178-133, ki meri 894,60 m2. Objekta stojita na parcelah ID 1178-528/3-0, ID 1178-528/6-0 in ID 1178-528/8-0, vse k.o. 1178 Rogatec, znotraj občine Rogatec. Nepremičnine se prodajajo kot celota oz. po delih.
Energetska izkaznica: razred E.

Stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš
Nepozidano stavbno zemljišče znotraj gospodarske cone Mengeš, na naslovu Topole 51, je sestavljeno iz parcel ID 1938-1638/1-0 in dela parcele ID 1938-1638/2-0 vse k.o. 1938 - Mengeš. Neposredno ob parceli se pričenja priprava gradnje krožišča za obvoznico Mengeš z navezavo na obstoječo Gorenjsko cesto. Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče Topolovec
Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče v k. o. 2622 – Topolovec, skupne površine 98.996,00 m2, ki je sestavljeno iz parcel 1102/1, 1102/5, 1102/6, 1134/5, 1235/0, 1236/0, 1237/0, 1241/2, 1241/3, 1249/1, 1365/2, 1370/7, 1370/8, 1370/13, 1416/1, 1433/2, 1452/2, 1459/3, 1461/0, 1464/2, 1464/3, 1464/6, 1464/8, 1476/1, 1476/3, 1480/2, 1480/3, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1485/5, 1486/1, 1486/2, 1486/5, 1486/6, 1490/0, 1492/2, 1493/2, 1495/1, 1495/3, 1506/0, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/10, 1508/11, 1508/12, 1508/13, 1526/22, 1526/23, 1526/27, 1736/1, 1751/4, 1751/5, 1751/6, 1751/7, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1764/5, 1764/6, 1764/7, 1765/0, 1970/2, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 2984/49, *242/3, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 1017/1, 1017/6, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1013/3 in 1013/4, vse k. o. 2622 – Topolovec. Parcele se prodajajo kot celota. Glede na namensko rabo je približno 21.888 m2 na I. območju kmetijskih zemljišč, 32.422 m2 na II. območju kmetijskih zemljišč, 42.672 m2 predstavlja gozd in 2.014 m2 je stavbnega zemljišča na ureditvenem območju za poselitev. Energetska izkaznica ni potrebna.

Prodaja terjatve do pravne osebe
Predmet prodaje so terjatve do družbe Energoplan d.o.o. Zagreb, Koledovčina 1, Zagreb v skupni višini glavnice 4.245.560,00 EUR s pripadki. Terjatve so zavarovane s hipoteko in poroštvom slovenske pravne osebe.

Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti kuverti z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do vključno 19.04.2019 do 11.00 ure. Več informacij po telefonu 01/307 86 07.

Oglas je bil objavljen v prilogi časopisa Delo, 6.4.2019.

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?