Novice, ponudbe

1. Člen
Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Nagradna igra za zaposlene in njihove družinske člane podjetja Acroni« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja družba Anepremičnine d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Anepremičnine).

2. Člen
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe zaposlene v podjetju Acroni d.o.o.. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. Zaposleni v družbi Anepremičnine, ter njihovi ožji družinski člani niso upravičeni do nagrad.

3. Člen
Nagradna igra se začne dne 11.3.2016 ter zaključi dne 12.3.2016 ob 16:00 uri. Nagradno žrebanje se izvede najkasneje dne 16.3.2016.
Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.anepremicnine.si in sicer se poleg nagrade objavi ime in priimek nagrajenca. Nagrajenci bodo obveščeni tudi reko e-poštnega naslova, ki so ga navedli ob prijavi. Nagrajenci s sodelovanjem v nagradnem kvizu soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade javno objavijo.

4. Člen
K nagradni igri lahko udeleženci pristopijo z izpolnitvijo kupona na dnevih odprtih vrat v vzorčnem stanovanju nove stanovanjske soseske Gorenjski sonček na naslovu Skladiščna ulica, Jesenice. V nagradni igri bodo v skladu s temi pravili sodelovali vsi udeleženci, ki bodo svoj odgovor na zastavljeno vprašanje oddali v nabiralnik v vzorčnem stanovanju nove stanovanjske soseske Gorenjski sonček na naslovu Skladiščna ulica, Jesenice, do vključno 12.3.2016 do 16:00 ure. Prijava k nagradni igri je veljavna le, če udeleženec posreduje vse obvezne podatke (obvezni podatki udeleženca: ime in priimek, e-poštni naslov, GSM številka).
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju Anepremičnine d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter pošiljanje periodičnih obvestil za trženjske namene. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov družbi Anepremičnine udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Pri Anepremičninah se navedeni podatki hranijo, dokler uporabnik pisno (na naslov Anepremičnine d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@anepremicnine.abanka.si) ne zahteva, da Anepremičnine prenehajo uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Družba Anepremičnine se obvezuje, da bo tako zbrane podatke varovala zase v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

5. Člen
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat (v bobnu za žrebanje bi le en kupon istega udeleženca).

6. Člen
Po zaključku nagradne igre se žrebajo nagrade:
- 3 VIP karte (Klub 239) za ogled finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, v nedeljo dne 20.3.2016.
Nagrada ni zamenljiva ali izplačljiva v denarju in je ni možno zamenjati. Akontacijo dohodnine krije Anepremičnine, morebitne druge davčne obveznosti in stroški oziroma druge obveznosti, povezane s prejemom nagrade, bremenijo nagrajenca.

7. Člen
Žrebanje bo potekalo z naključno izbiro vseh sodelujočih v nagradni igri iz bobna za žrebanje.
Organizator o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se navede:
- datum in kraj žrebanja,
- število vseh pravočasno prejetih in veljavnih kuponov za sodelovanje v nagradni igri,
- 3 izžrebance z imenom in priimkom in e-poštnim naslovom po vrstnem redu, kot so bili izžrebani (nagrajenci),
- 3 izžrebance z imenom in priimkom in e-poštnim naslovom po vrstnem redu, kot so bili izžrebani (rezervni nagrajenci),
- zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri Anepremičninah.

8. Člen
Po izvedenem žrebu organizator ugotovi, kateri udeleženci so bili izžrebani za nagrado. Organizator bo poleg 3 nagrajencev izžrebal v vrstnem redu tudi 3 rezervne udeležence, ki jih bo uporabil samo v primeru, da se kateri od nagrajencev ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v roku 2 dni po prvem obvestilu (uro in datum pošiljanja prvega obvestila se vnese v zapisnik). V primeru, da se nagrajenec ne odzove, organizator ponovi postopek z ostalimi izžrebanimi udeleženci, in sicer po vrstnem redu, kot so bili izžrebani.
Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

9. Člen
Vsak posamezni nagrajenec bo o rezultatih žrebanja obveščen na e-poštni naslov, ki ga je navedel v postopku prijave na nagradno igro, in sicer najkasneje v roku enega dne po žrebanju.
Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju posredovati svoj naslov ter davčno številko, sicer nagrade ne more prevzeti.
10. Člen
Družba Anepremičnine si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
- se ugotovi, da izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali
- se tudi po obvestilu izžrebancev za nagrado ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade.

11. Člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem 22.2.2016

V Ljubljani, dne 18.2.2016

Organizator igre:
Anepremičnine d.o.o.

 

Hitri kontakt

Potrdi >  
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?