Vabilo k dajanju ponudb - solastniškim deležem na skupnih delih stavbe

Sklop nepremičnin | Sklop nepremičnin | | |
Neto površina: / Izklicna cena: /
Velikost: / Tip prodaje: Vabilo k dajanju ponudb
Leto izgradnje: 0 Šifra objave: 000354


Opis ponudbeVABILO K DAJANJU PONUDB za nezavezujoče zbiranje ponudb zaradi prodaje premoženja stečajnega dolžnika Hana-Ana d.o.o. v stečaju, Zadobrova 39c, 3211 Škofja vas.

Predmet prodaje so nepremičnine z ID znakom:
o 1071-779-3 v deležu 1/1 s solastniškim deležem na skupnih delih stavbe;
o 1071-1622/9 v deležu do 2/20 (ID 8300770), 14/20 (ID 8300771) in 1/5 (ID 13946313)
o 1071-1622/10 v deležu do 2/20 (ID 8300774), 14/20 (ID 8300775) in 1/5 (ID 139436312)
o 1071-1622/1 v deležu do 14/20 (ID 8041720) in
o oprema po seznamu opreme za prodajo z dne 16.5.2016.

Rok za oddajo ponudb je 28. 2. 2018.

Varščina za resnost ponudbe je 5.000,00 €, ki mora biti vplačana do poteka roka za oddajo ponudb na TRR: IBAN SI56 3300 0000 7344 734, odprtega pri Addiko bank d.d. Ljubljana z oznako »varščina za zbiranje ponudb«.

Ponudniki naj pisne ponudbe pošljejo na naslov HANA-ANA d.o.o. v stečaju, p.p. 602, 5102 Nova Gorica, z oznako »nezavezujoče zbiranje ponudb - ne odpiraj.«

Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- naziv firme n sedež, davčno in matično številko pravne osebe oziroma ime in priimek ter stalno bivališče in davlno številko, če je ponudnik fizična oseba,
- izpis iz poslovnega registra za pravno osebo in kopijo osebnega dokumenta za fizično osebo,,
- podatki o kontaktni osebi ( telefon, e-pmail, faks,...),
- ponujeno ceno,
- izjavo v skladu z 337. členom ZFPPIPP, da ni ovir za sklenitev pogodbe o prodaji,
- kraj in datum ponudbe,
- podpis ponudnika,
- potrdilo o vplačani varščini.

Drugi pomembni podatki o predmetih prodaje:
  • nepremičnina ID znakom 1071-779-3 (ID6020498): v naravi posamezni del stavbe št. 3 v stavbi št. 779, k.o. 1071 - Škofja vas (poslovni prostor s skladiščem) v tlorisni izmeri 555, 42 m2
  • nepremičnina ID znakom 1071-1622/9 (ID 4680925): v naravi dvorišče z nadstreškom (130,00 m2) v izmeri 552,00 m2
  • nepremičnina ID znakom 1071-1622/10 (ID 4177924): v naravi dvorišče v izmeri 63,00 m2 (dvorišče; naknadno pokrito in zaprto s stenami v izmeri 63,00 m2)
  • nepremičnina ID znakom 1071-1622/1 (ID 810316): v naravi dvorišče - dovozna pot v izmeri 214 m2
  • etažni lastniki stavbe 1071-779 imajo zakonito predkupno pravico
  • upravitelj ima posest nad predmet prodaje.
Podatek o novi javni prodaji trenutno ni na voljo.

Galerija slik

LokacijaHitri kontakt

Potrdi >  
Gorenjski sonček

Na voljo le se nekaj stanovanjskih enot!

Rezervirajte si termin ogleda.   

Več >  
Cenitve nepremičnin
Zagotovite si strokovno oceno vaše nepremičnine.
Več >  
Šifra oglasa: 000354
Objavljeno: 03.02.2018
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?